Elektronická komunikace s OSSZ

Od ledna 2014 začne platit povinná elektronická komunikace se Správou sociálního zabezpečení pro všechny zaměstnavatele, což se často týká i osob samostatně výdělečně činných.

Týká se to každého zaměstnavatele – ať zaměstnává jednoho zaměstnance, nebo 1000 zaměstnanců.

Elektronické podání se bude týkat už těch tiskopisů, které se podávají po 31.12.2013, tzn. že například Přehled o výši pojistného za měsíc prosinec 2013, který se podává v lednu 2014 (termín pro podání je od 1.1. – 20.1.2014), se již bude muset podat elektronicky.

Poprvé také v roce 2014 se bude muset podat elektronicky Evidenční list důchodového pojištění, do kterého se zapisují údaje roku 2013.

Termín pro podání Evidenčního důchodového listu zaměstnance, jehož pracovní poměr stále trvá, je do 30.5.2014.

Termín pro podání Evidenčního důchodového listu zaměstnance, jehož pracovní poměr skončil před 31.12.2013, je do 28.2.2014.

Soupis všech tiskopisů, které se budou zasílat elektronicky:

  • Evidenční list důchodového pojištění
  • Přehled o výši pojistného
  • Potvrzení o studiu pro účely důchodového pojištění
  • Oznámení o nástupu do zaměstnání
  • Oznámení o ukončení pracovního poměru
  • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění
  • Přihláška organizace (OSVČ) do registru zaměstnavatelů
  • Odhláška organizace (OSVČ) z registru zaměstnavatelů
  • Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a v mateřství

Pokud chce podnikatel posílat na úřady i jiné tiskopisy, samozřejmě je to vítáno. Tyto tiskopisy se posílají vždy v „pdf“ formě (uloženo v programu Adobe).

Jak vhodně elektronicky komunikovat?