Daňové přiznání

Přiznání k dani z přidané hodnoty

Přiznání k silniční daní

Přiznání k dani z příjmu právnických osob včetně příloh (rozvaha, výsledovka)

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ na zdravotní pojištění

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ na sociálni pojištění