Služby

Dobře a kvalitně se postarám o vaše účetnictví:

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR) uzavírám s klientem (správcem) Zpracovatelskou smlouvu, kde je stanovena Dohoda o nezbytných opatřeních při zpracování osobních údajů.

Mlčenlivostí jsem byla vázána i před nařízením GDPR.