Ceník

Cena za poskytované služby je stanovena dohodou, kalkuluje se pro každého zákazníka na míru.

Ceny ovlivňují následující faktory:

  • Struktura firmy klienta a způsob jeho obchodování
  • Složitost účetních případů
  • Obchodní případy ve styku se zahraničím
  • Stav předávaných dokladů
  • Součinnost klienta
  • Sdílení dat

Účetnictví
Neplátce DPH – od Kč 1 000,00 měsíčně (30 položek v ceně)
Plátce DPH – od Kč 1 500,00 měsíčně (30 položek v ceně)
Cena za účetní položku (pokud není dohodnut paušál) je Kč 20,00.
Cena se vždy odvíjí od množství dokladů, náročnosti práce, spolupráce klienta s účetní firmou, pravidelnost předává dokladů apod.

Daňová evidence
Neplátce DPH – od Kč 1 000,00 měsíčně (30 položek v ceně)
Plátce DPH – od Kč 1 500,00 měsíčně (30 položek v ceně)
Cena za účetní položku (pokud není dohodnut paušál) je Kč 20,00.
Cena se vždy odvíjí od množství dokladů, náročnosti práce, spolupráce klienta s účetní firmou, pravidelnost předává dokladů apod.

Mzdová evidence
Za 1 zaměstnance – Kč 200,00 (v ceně všechna související agenda se zaměstnancem – vstup, výstup, výplatní listy, ELDP, mzdové listy, srážky ze mzdy apod.)

Daňová přiznání
Silniční daň (do 3 aut) – Kč 500,00 (za každé další auto Kč 150,00)
Vyúčtování zálohové daně ze mzdy – od Kč 800,00
Vyúčtování srážkové daně ze mzdy – od Kč 800,00
DP daně z příjmu fyzických osob – od Kč 2 000,00 (včetně přehledů)
DP daně z příjmu nepodnikající fyzické osoby – od Kč 1 500,00 (s přílohami – úroky z hypoték, penzijní připojištění, dary apod.)
DP daně z příjmu právnické osoby – od Kč  2 500,00 (včetně příloh)

Zpracování účetnictví a další služby jsou vždy specifikovány ve Smlouvě o poskytování účetních služeb a v Dohodě o nezbytných opatřeních při zpracování osobních údajů (GDPR).