Účetnictví

  • Vedení zákonem předepsaných účetních knih
  • Kompletní zpracování účetnictví včetně účetní závěrky a daňového přiznání
  • Evidence DPH, záznamní povinnost
  • Evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně výpočtu odpisů
  • Dle požadavků klienta rozbory hospodaření, podklady pro banky, vnitřní firemní směrnice
  • Zastupování klienta u finančního úřadu
  • Rekonstrukce účetnictví předešlých období
  • kompletní daňové poradenství a daňová přiznání