Mzdy

Kompletní mzdová evidence, osobní agenda

Organizace: přihlášení a odhlášení organizace jako zaměstnavatele k daným orgánům (sociální správa, zdravotní pojišťovny). Měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny, měsíční přehledy pro správu sociálního zabezpečení, žádosti o vrácení vyplacených daňových bonusů, podklady k platbám odvodů z mezd. Roční vyúčtování daní pro finanční úřad.

Organizaci pomohu se zpracováním či kontrolou: pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, hmotná odpovědnost, mlčenlivost; budu zastupovat při kontrolách na úřadech.

Zaměstnanci – přihlášení a odhlášení se k pojištění ze zaměstnání, měsíční mzdové výplatnice, srážky ze mzdy a jejich kontrola či výpočet (exekuce apod.). Evidenční listy důchodového pojištění, vedení mzdových listů, zápočtové listy. Roční výpočty daní zaměstnancům.