Typy elektronické komunikace

Nabízejí se dvě varianty, jak elektronicky komunikovat s úřady. Pro elektronickou komunikaci existuje několik možností:

Komunikace s Finančním úřadem

 • Datovou schránkou
 • Elektronické podání pro finanční správu (EPO)

Komunikace se Správou sociálního zabezpečení:

 • Datovou schránkou
 • Prostřednictvím veřejného rozhraní e-Podání (VREP)

Datová schránka

Datovou schránku mají povinně ze zákona všechny právnické osoby (s.r.o. apod.), fyzické osoby nebyly dosud povinny si schránku zřizovat. Nyní se vše mění a doporučuje se, aby si OSVČ datovou schránku zřídily.

Doporučuje se hlavně z toho důvodu, že je snazší pro ovládání a zasílání elektronických tiskopisů na příslušné úřady. Prostřednictvím datové schránky mohou podnikatelé komunikovat nejen s Finančním úřadem a Správou sociálního zabezpečení, ale i s ostatními státními institucemi.

Zřízení datové schránky – veškeré informace o zřízení, formulář Žádosti o zřízení datové schránce, se naleznou na internetové stránce www.datoveschranky.info/zivnostnik.

Zřízení datové schránky je bezplatně. Na Žádosti o zřízení datové schránky musí být úředně ověřený podpis (poplatek za ověření je Kč 30,00).

Elektronické podání pro finanční správu (EPO)

Finančním úřadem se elektronicky komunikuje prostřednictvím Daňového portálu na adrese: https://adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces

Každý účetní program umí převést daňové přiznání a další hlášení, která se budou od ledna zasílat elektronicky na úřady, do formátu (formát XML), který je nutný pro elektronické zaslání na Finanční úřad. Soubor se poté načte na stránkách Daňového portálu. Ale pozor, je zde vždy vyžadován elektronický podpis. Až do konce roku 2013 šlo takto přiznání zasílat a poté odeslat potvrzení o podání přiznání elektronicky poštou na daný finanční úřad. To však již od ledna 2014 možné nebude.

Takže pokud se podnikatel rozhodne zasílat tiskopisy prostřednictvím elektronické podatelny, musí se zřídit elektronický podpis.

Veřejné rozhraní e-Podání (VREP)

Se Správou sociálního zabezpečení se elektronicky komunikuje prostřednictvím služby e-Podání – najdete na adrese: http://www.cssz.cz/cz/e-podani/

Podstatné je, aby Váš účetní program uměl převést tiskopis do požadovaného formátu (formát XML). Pokud neumí, doporučuje se nainstalovat si program Software602 – na stránkách správy sociálního zabezpečení je uveden odkaz ke stažení zdarma.

Postup pro vytvoření a odeslání tiskopisu přes e-Podání:

 • Stažení a instalace programu Software602 Form Filler do počítače
 • Stažení a uložení příslušného formuláře ve formátu „zfo“ do počítače
 • Vyplnění formuláře
 • Odeslání formuláře na Správu sociálního zabezpečení
  • Odeslání tlačítkem na formuláři do datové schránky e-Podání
  • Nebo odeslat s uznávaným elektronickým podpisem přes komunikační rozhraní Veřejného rozhraní e-Podání