Termíny daňových přiznání za rok 2021

DP fyzických a právnických osob
Běžný termín je k 1.4.2022. Díky novele Daňového řádku jsou termíny posunuté při splnění další podmínky:
termín k 1.4.2022 – přiznání podáváte v „papírové“ podobě
termín k 2.5.2022 – přiznání musí být podáno elektronicky (ne v papírové podobě!) – podává se datovou schránkou nebo ověřeným elektronickým podpisem
termín k 1.7.2022 – přiznání bude podáno elektronicky daňovým poradcem (máte od něj podepsanou plnou moc na odklad DP). Toto přiznání odešle daňový poradce svoji datovou schránkou i s podepsanou plnou mocí