Zálohy pro OSVČ od 1.1.2022

Zdravotní pojištění v roce 2022
V roce 2022 je povinna každá osoba samostatně výdělečně činná, jejíž podnikání je hlavní výdělečnou činností, platit minimální měsíční zálohu na zdravotní pojištění ve výši Kč 2 627,00 měsíčně (v roce 2021 bylo Kč 2 393,00).
Zálohy jsou splatné vždy od prvního dne měsíce až do osmého dne následujícího měsíce. Tzn. že záloha na měsíc leden 2022 je splatná v období 1.1. – 8.2.2022. Jako den platby se bere den, kdy je částka připsána na účet zdravotní pojišťovny.

Sociální pojištění v roce 2022
Minimální výše záloh na sociální pojištění (pojistné na důchodové pojištění) pro podnikatele s hlavní výdělečnou činností pro rok 2022 – Kč 2 841,00 (v roce 2021 byla Kč 2 588,00). (Tato nová minimální záloha platí až od měsíce, kdy byl nebo měl být podán Přehled o příjmech za rok 2021.)
Termíny plateb od 1.1.2022 – platí se záloha za daný měsíc. Tzn. že záloha za leden 2022 je splatná v termínu 1.-31.1.2022!
Minimální výše záloh na sociální pojištění (pojistné na důchodové pojištění) pro podnikatele s vedlejší výdělečnou činností je pro rok 2022 je Kč 1 137,00 (v roce 2021 byla minimální výše zálohy Kč 1 036,00). Pokud Váš vyměřovací základ za rok 2021 je nižší než Kč 85 058,00, nevznikne povinnost platit minimální zálohy na pojistné.