Prodej nemovitosti – zdanění?

Při prodeji nemovitosti je třeba si dát pozor na několik věcí, aby se nemusel /musel příjem z prodané nemovitosti danit.

Tato daň nemusí být zaplacena (jste od daně osvobozeni), jestliže splňujete alespoň jeden z těchto bodů:

  • Nemovitost jste vlastnili alespoň 10 let (pro nemovitosti nabyté do konce roku 2020 platil pětiletý test vlastnictví) – od daně z příjmu jste osvobozeni, splníte-li tzv. časový test. Spočítejte si, kolik času uplynulo ode dne, kdy jste nemovitost sami nabyli (tj. ode dne, kdy jste podali návrh na vklad na katastrální úřad), až do dne, kdy jste nemovitost zase pozbyli (tj. do dne převodu na nového majitele).
  • V nemovitosti jste trvale bydleli alespoň 2 roky (nahlášení trvalého pobytu není nutné). Bydlení je případně třeba doložit např. fakturací za energii. A někdy může zafungovat i čestné prohlášení souseda. Je však nutné, abyste zde skutečně bydleli dva roky bezprostředně před prodejem.
  • Peníze získané prodejem jste využili k uspokojení bytové potřeby – v případě, že v prodávaném bytě nebo domě bydlíte (i méně než 2 roky) a současně použijete všechny peníze z prodeje nemovitosti na uspokojení další vlastní bytové potřeby, a to do jednoho roku od chvíle, kdy jste obdrželi kupní cenu na svůj účet, jste od daně rovněž osvobozeni.

Stalo se, že jste prodali nemovitost a nesplnili jste ani jednu podmínku? Tak musíte do svého daňového přiznání přiznat prodej nemovitosti. Ale nebudete zdaňovat příjem z prodeje, ale jeho zisk. Tzn. že od příjmu odečtete cenu, za kterou jste nemovitost pořídili.

Daň je pak ve výši 15%.