Úroky – hypotéka

Každý, kdo si pořídil svoji nemovitost a financoval ji hypotékou, uplatňuje si ve svém daňovém přiznání odečet zaplacených úroků za daný rok. Zaplacené úroky z hypotéky Vám sníží daňový základ pro výpočet daně z příjmů.

Podmínka je, že se jedná o financování nemovitosti pro vlastní bydlení.

V případě úvěrů sjednaných na bydlení do 31.12.2020 je horní výše uplatnitelných zaplacených úroků jako sleva na daňovém základu ve výši Kč 300 000,00.

Pro úvěry sjednané od 1.1.2021 je tato výše snížena na Kč 150 000,00 – týká se úvěrů na nákup nemovitostí zapsaných do katastru po 1. 1. 2021.