Termíny daňových přiznání za rok 2020

Každý rok se podávají daňová přiznání k daným daní. Každá daň má svůj termín. Uvedeme ta nejběžnější daňová přiznání.

Přiznání k silniční dani
Běžný termín pro podání daňového přiznání je k 1.2.2021.
Informací z Finanční správy je termín posunut až k 1.4.2021: „Pondělí 1. února 2021 je posledním dnem pro podání přiznání k dani silniční za rok 2020. V případě, že z důvodu dopadů pandemie viru SARS-CoV-2 (nemoc, karanténa) nemůžete podat daňové přiznání do 1. února 2021, tak jej můžete podat do 1. 4. 2021, aniž by Vám vznikla pokuta za opožděné podání daňového tvrzení. Ve stejné lhůtě je možné uhradit daň silniční bez úroku z prodlení.“

DP fyzických a právnických osob
Běžný termín je k 1.4.2021. Díky novele Daňového řádku jsou termíny posunuté při splnění další podmínky:
termín k 1.4.2021 – přiznání podáváte v „papírové“ podobě
termín k 3.5.2021 – přiznání musí být podáno elektronicky (ne v papírové podobě!) – podává se datovou schránkou nebo ověřeným elektronickým podpisem
termín k 1.7.2021 – přiznání bude podáno elektronicky daňovým poradcem (máte od něj podepsanou plnou moc na odklad DP). Toto přiznání odešle daňový poradce svoji datovou schránkou i s podepsanou plnou mocí