Sleva na manželku (manžela) – rok 2020

Kdy lze v daňovém přiznání uplatnit slevu na dani na svoji manželku nebo svého manžela?
Roční slevu ve výši Kč 24 840,00 lze uplatnit pouze tehdy, když její příjem je nižší než Kč 68 000,00 za ten daný rok.

Co se do těchto příjmů zahrnuje:
* příjmy od zaměstnavatele (hrubé příjmy, ne čistá mzda!)
* u zaměstnavatele příjem za cestovní náhrady
* příspěvky od zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění
* příjmy z podnikání, z pronájmů, nájmů, dědictvím, darem apod.
* peněžitá pomoc v mateřství (NE rodičovský příspěvek)
* nemocenská, náhrada mzdy při pracovní neschopnosti
* ošetřovné (ošetřování člena rodiny)
* podpora v nezaměstnanosti
* důchod (všechny typy)
* kompenzační bonus (aktuální v roce 2020, kdy podnikatelé o tento bonus žádali v důsledku covid pandemie)

Pokud součet výše uvedených příjmů je nižší než Kč 68 000,00, tak si manžel (manželka) může uplatnit slevu na svého partnera v daňovém přiznání. Jako přílohu ke svému přiznání musí doložit Čestné prohlášení manželky (manžela), že jeho příjmy za rok 2020 byly nižší než Kč 68 000,00