OSVČ a paušální daň od r. 2021

Některé OSVČ mohou od ledna 2021 počítat se zavedením paušální daně, která jim může snížit administrativu. Jedna paušální daň nahradí jak samotnou daň, tak i pojistné na sociální a zdravotní pojištění, bez nutnosti podávat daňové přiznání.

Kdo může tuto paušální daň využít:
* Je OSVČ na hlavní výdělečnou činnost (nemá příjmy ze závislé činnosti)
* Není plátce DPH (má obrat do 1 milionu Kč; do obratu se nezahrnují příjmy od daně osvobozené, příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy, ze kterých se vybírá daň srážkou)
* Není v insolvenčním řízení
* Není společníkem ve VOS a komplementářem v KS

Jak na to
Musí nejpozději do 10.1.2021 oznámit svému správci daně, že jako OSVČ vstupuje do paušálního režimu. Za promeškání lhůty samozřejmě nehrozí žádná pokuta, ale do systému paušální daně se při zmeškání této lhůty pro daný rok OSVČ nedostane. Správce daně naopak (ani při dodržení lhůty) nevydá žádné potvrzení o vstupu do tohoto systému (daňový subjekt oznamuje, ale správce daně žádným způsobem nereaguje).
Oznámení se provede na jednotném formuláři „Oznámení o vstupu do paušálního režimu“.
Zveřejněn formulář na: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pausalni-dan/oznameni-o-vstupu-do-pausalniho-rezimu/oznameni-formular-pro-tisk

Od kdy a za kolik
Měsíční platba paušální daně je Kč 5 469,00 a zahrnuje v sobě:
* Kč 100,00 – daň z příjmů fyzických osob
* Kč 2 393,00 – zdravotní pojištění (stejná je i minimální záloha)
* Kč 2 976,00 – sociální pojištění (jinak je minimální záloha Kč 2 588,00)
Platí se vždy do 20 dne toho měsíce (pouze platba za leden je splatná až do 20.2.2021)

Výhody a nevýhody paušální daně
Výhody – nepodává se Daňové přiznání, Přehledy na sociální pojištění, Přehledy na zdravotní pojišťovny
Nevýhody – co nelze použít:
* jakékoliv výdaje, ať již skutečné, nebo procentem z příjmů
* odpisy majetku (odpisy se nepřerušují – „propadají“)
* příjmy a výdaje poplatníka (a na poplatníka) nelze rozdělovat v rámci spolupracujících osob
*slevu na poplatníka
*slevu na manželku/manžela
*slevu na invaliditu/ZTP
* slevu na EET
* ztrátu minulých let
* dary
* úroky z hypoték
* životní pojištění a penzijní připojištění
* slevu na umístění dítěte (školkovné)
* daňové zvýhodnění na děti