Zálohy pro OSVČ od 1.1.2021

Zdravotní pojištění v roce 2021
V roce 2021 je povinna každá osoba samostatně výdělečně činná, jejíž podnikání je hlavní výdělečnou činností, platit minimální měsíční zálohu na zdravotní pojištění ve výši Kč 2 393,00 měsíčně (v roce 2020 bylo Kč 2 352,00).
Zálohy jsou splatné vždy od prvního dne měsíce až do osmého dne následujícího měsíce. Tzn. že záloha na měsíc leden 2021 je splatná v období 1.1. – 8.2.2021. Jako den platby se bere den, kdy je částka připsána na účet zdravotní pojišťovny.

Sociální pojištění v roce 2021
Minimální výše záloh na sociální pojištění (pojistné na důchodové pojištění) pro podnikatele s hlavní výdělečnou činností pro rok 2021 – Kč 2 588,00 (v roce 2020 byla Kč 2 544,00). (Tato nová minimální záloha platí až od měsíce, kdy byl nebo měl být podán Přehled o příjmech za rok 2020.)
Termíny plateb od 1.1.2021 – platí se záloha za daný měsíc. Tzn. že záloha za leden 2021 je splatná v termínu 1.-31.1.2021!
Minimální výše záloh na sociální pojištění (pojistné na důchodové pojištění) pro podnikatele s vedlejší výdělečnou činností je pro rok 2021 je Kč 1 036,00 (v roce 2020 byla minimální výše zálohy Kč 1 018,00). Pokud Váš vyměřovací základ za rok 2020 je nižší než Kč 83 603,00, nevznikne povinnost platit minimální zálohy na pojistné.