Covid – zálohy na silniční daň

Pokud používáme vozidlo k podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, musíme na něj platit silniční daň.
Zálohy se platí čtvrtletně:
Do 15.4. (za měsíce leden – březen) – ve výši 1/3 daňové povinnosti
Do 15.7. (za měsíce duben – červen) – ve výši 1/3 daňové povinnosti
Do 15.10. (za měsíce červenec – září) – ve výši 1/3 daňové povinnosti
Do 15.12. (za měsíce říjen – listopad) – ve výši 1/6 daňové povinnosti
Do 31.1. se podává daňové přiznání, kde se uvedou zaplacené zálohy a doplatí se zbytek (měl by odpovídat platbě za měsíc prosinec).

Díky letošnímu mimořádnému stavu byly posunuty zálohy až na termín 15.10.2020. Ale za podmínky, že zálohy se splatností k 15.4 a k 15.7.2020 budou zaplaceny nejpozději do 15.10.2020.
Pokud bude dodržen termín doplatku všech třech záloh, pak bude prominut úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu vzniklý na zálohách na daň silniční ve zdaňovacím období roku 2020 splatných podle § 10 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020, za podmínky, že k úhradě těchto záloh dojde nejpozději dne 15. 10. 2020.