Zálohy pro OSVČ od 1.1.2020

Zdravotní pojištění v roce 2020
V roce 2020 je povinna každá osoba samostatně výdělečně činná, jejíž podnikání je hlavní výdělečnou činností, platit minimální měsíční zálohu na zdravotní pojištění ve výši Kč 2 352,00 měsíčně (v roce 2019 bylo Kč 2 208,00).
Zálohy jsou splatné vždy od prvního dne měsíce až do osmého dne následujícího měsíce. Tzn. že záloha na měsíc leden 2020 je splatná v období 1.1. – 8.2.2020. Jako den platby se bere den, kdy je částka připsána na účet zdravotní pojišťovny.

Sociální pojištění v roce 2020
Minimální výše záloh na sociální pojištění (pojistné na důchodové pojištění) pro podnikatele s hlavní výdělečnou činností pro rok 2020 – Kč 2 544,00 (v roce 2019 byla Kč 2 388,00)
(Tato nová minimální záloha platí až od měsíce, kdy byl nebo měl být podán Přehled o příjmech za rok 2019.)
Termíny plateb od 1.1.2020 – platí se záloha za daný měsíc. Tzn. že záloha za leden 2020 je splatná v termínu 1.-31.1.2020!
Minimální výše záloh na sociální pojištění (pojistné na důchodové pojištění) pro podnikatele s vedlejší výdělečnou činností je pro rok 2020 je Kč 1 018,00V roce 2019 byla minimální výše zálohy Kč 955,00. (pokud Váš vyměřovací základ za rok 2019 je nižší než Kč 78 476,00, nevznikne povinnost platit minimální zálohy na pojistné)