Zaokrouhlování u bezhotovostní fakturace

Od dubna letošního roku došlo ke změně ustanovení § 37 Zákona o DPH, ve kterém je vymezen způsob výpočtu daně, a to v návaznosti na přijetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „novela ZDPH“). V souladu s přechodnými ustanoveními je podle této nové úpravy nezbytné postupovat od 1. 10. 2019.
Od října došlo konkrétně k vymezení nového postupu při výpočtu daně tzv. metodou „shora“, při které se daň a základ daně počítají z částky odpovídající výši úplaty, která je včetně daně.
Uvedená změna má za následek sjednocení částek (shodné výsledky) vypočtené daně bez ohledu na zvolenou metodu výpočtu. Nově již nedochází k žádným (ani malým) rozdílům ve výsledcích.

Faktury, které se platí bezhotovostně, se již nezaokrouhlují.
DPH se nechává vypočtené na dvě desetinná místa
Celkový doklad, pokud je bezhotovostně, tak se nechává také na haléře.
Takže pokud se fakturuje bezhotovostně a cena se dělá výpočtem ze základu daně, musí se nechat faktura u celkové částky na haléře.
Pokud dáte zaokrouhlení, tak se musí i ze zaokrouhlení vypočítat DPH (doteď se ze zaokrouhlení DPH nepočítalo).

Při platbě hotovostně se zaokrouhluje na celé Kč, nechává se stále v rámci zaokrouhlení.

Př. Pro fakturaci bezhotovostně:

Základ daně: Kč 1234,50
DPH 21%: Kč 259,25
Celkem Kč 1 493,75

Pokud chcete mít zaokrouhleno na celé Kč, tak pak:
Základ: Kč 1 234,71
DPH: Kč 259,29
Celkem Kč 1 494,00

Pokud chcete základ daně zachovat, ale mít zaokrouhlenou fakturaci na celé koruny, tak pak:
Základ daně: Kč 1234,50
DPH 21%: Kč 259,25
Zaokrouhlení: Kč 0,20 + DPH Kč 0,05
Celkem Kč 1 494,00