Jakou výši stravenek pro zaměstnance v roce 2019?

V lednu 2019 začala platit nová podoba vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí o změně sazby náhrady za používání silničních vozidel a stravného, a ta mimo jiné upravila částku, z níž se vypočítává příspěvek na stravování. Pro pracovní cestu trvající 5 – 12 hodin se výše stravného zvýšila na interval 82,00 – 97,00 Kč na kalendářní den.

Daňově uznatelná část příspěvku na stravování je 70 % (viz Zákon o daních z příjmů, §24/j-4)) z této sumy, což je Kč 67,90. A jelikož zaměstnavatel platí 55 % z ceny stravenky (45 % doplácí zaměstnanec), pak maximální daňovou úlevu dosáhne právě u stravenek v hodnotě Kč 123,00.

Výpočet:
Výše náhrady při pracovní cestě, která trvá min 5 hod – Kč 97,00
Daňová uznatelnost zaměstnavatele při poskytování stravenky je 70% z Kč 97,00 (0,70*97=67,90)
Výpočet Kč 67,90 odpovídá 55%, které si může dát zaměstnavatel do daňově uznatelných nákladů. A z toho vychází, že 100% cena stravenky je Kč 123,00.
Zaměstnavateli se proto daňově vyplatí, pokud zaměstnancům poskytuje stravenky do jejich nominální výše Kč 123,00 (zaměstnanec přispívá 45% = Kč 55,00)

jidlo-rodina-rozpocet-stravovani-potraviny-nakupovani