Pojistné u OSVČ od 2019

Zdravotní pojištění v roce 2019
V roce 2019 je povinna každá osoba samostatně výdělečně činná, jejíž podnikání je hlavní výdělečnou činností, platit minimální měsíční zálohu na zdravotní pojištění ve výši Kč 2 208,00 měsíčně (v roce 2018 bylo Kč 2 024,00).
Zálohy jsou splatné vždy od prvního dne měsíce až do osmého dne následujícího měsíce. Tzn. že záloha na měsíc leden 2019 je splatná v období 1.1. – 8.2.2019. Jako den platby se bere den, kdy je částka připsána na účet zdravotní pojišťovny.

Sociální pojištění v roce 2019
Minimální výše záloh na sociální pojištění (pojistné na důchodové pojištění) pro podnikatele s hlavní výdělečnou činností pro rok 2019 – Kč 2 388,00 (v roce 2018 byla Kč 2 189,00)
(Tato nová minimální záloha platí až od měsíce, kdy byl nebo měl být podán Přehled o příjmech za rok 2018.)
Termíny plateb do 31.12.2018 – platilo se po skončení měsíce a splatnost byla od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.
Termíny plateb od 1.1.2019 – platí se záloha za daný měsíc. Tzn. že záloha za leden 2019 je splatná v termínu 1.-31.1.2019!
Více na ČSSZ

Minimální výše záloh na sociální pojištění (pojistné na důchodové pojištění) pro podnikatele s vedlejší výdělečnou činností je pro rok 2019 je Kč 955,00.
V roce 2018 byla minimální výše zálohy Kč 876,00.
(pokud Váš vyměřovací základ za rok 2018 je nižší než Kč 71 950,00, nevznikne povinnost platit minimální zálohy na pojistné)

292296