Minimální mzda od 1.1.2019

Do 31.12.2018 byla stanovena výše minimální mzdy na Kč 12 200,00 hrubého.

Od 1.1.2019 se zvyšuje výše minimální mzdy na Kč 13 350,00.
Minimální hodinová mzda bude Kč 79,80 (v roce 2018 byla Kč 73,20).

Minimální měsíční odvody na zdravotní pojištění budou Kč 1 803,00 (13,5% z hrubé mzdy).
Zaměstnanci se sráží 4,5% z hrubé mzdy – Kč 601,00

Minimální měsíční odvody na sociální pojištění budou Kč 4 206,00 (31,5% z hrubé mzdy).
Zaměstnanci se sráží 6,5% z hrubé mzdy – Kč 868,00