Silniční daň

Pokud používáme vozidlo k podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, musíme na něj platit silniční daň. Silniční daň se platí kvůli podnikání.
Pokud proplácíme zaměstnanci výdaje za služební cesty, které koná svým soukromým vozidlem, jsme také povinní platit za toto vozidlo silniční daň.
Silniční daň neplatí jen ten, který má pouze příjmy z pronájmu.
U Finančního úřadu musíme být k této dani evidování.
Předmětem daně je vždy vozidlo, které je registrováno v České republice a je provozováno v České republice. Musí platit obě pravidla současně.

Na auto se platí silniční daň zálohově:
Do 15.4. (za měsíce leden – březen) – ve výši 1/3 daňové povinnosti
Do 15.7. (za měsíce duben – červen) – ve výši 1/3 daňové povinnosti
Do 15.10. (za měsíce červenec – září) – ve výši 1/3 daňové povinnosti
Do 15.12. (za měsíce říjen – listopad) – ve výši 1/6 daňové povinnosti
Do 31.1. se podává daňové přiznání, kde se uvedou zaplacené zálohy a doplatí se zbytek (měl by odpovídat platbě za měsíc prosinec).

Slevy (snížení silniční daně) lze uplatnit na nová auta, tzn. na vozidla, od jejichž první registrace k silničnímu provozu (ať v ČR nebo v zahraničí) neuplynulo devět let. Tento datum je vždy uveden ve velkém technickém průkaze.

Výše slev na dani:

  • Sleva 48% prvních 36 měsíců
  • Sleva 40% do 72 měsíců stáří vozidla
  • Sleva 25% do 108 měsíců stáří vozidla

Pozor – je i zvýšení silniční daně a to na vozidla, jejichž datum první registrace v ČR nebo v zahraniční byla do 31.12.1989.

Sazby (podle objemu motoru, najde se ve velkém technickém průkaze)

do 800 cm3 1 200 Kč
nad 800 cm3 do 1250 cm3 1 800 Kč
nad 1250 cm3 do 1500 cm3 2 400 Kč
nad 1500 cm3 do 2000 cm3 3 000 Kč
nad 2000 cm3 do 3000 cm3 3 600 Kč
nad 3000 cm3 4 200 Kč


Silniční daň za vozidlo zaměstnance
Použijí se sazby podle objemu motoru nebo paušální sazbu daně za dne použití vozidla, která je Kč 25,00 za den. Vždy musí zaměstnanec svému zaměstnavateli předložit kopii velkého technického průkazu.
Může nastat situace, že si silniční daň platí zaměstnanec sám (používá vozidlo například i pro svoji podnikatelskou činnost) – pak zaměstnavatel silniční daň platit nemusí, ale musí mít doklad o tom, že je silniční daň placena. Většinou postačí kopie daňového přiznání k silniční dani od zaměstnance.

Silniční daň v případě pronájmu
Pokud je používáno vozidlo k podnikání na základě nájemní smlouvy, podává daňové přiznání a platí daň majitel vozidla – poplatníkem daně je provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu. Ne ten, kdo jej provozuje. Zde bývá často chyba, že silniční daň platí a daňové přiznání podává ten, kdo s vozidlem jezdí (nájemce) a uplatňuje si na něj výdaje.
POZOR – u operativních leasingů je výjimka a záleží, co je napsáno ve smlouvě o operativním leasingu. Většinou platí silniční daň nájemce – ten, co s vozidlem jezdí. Je totiž jeho provozovatel a bývá to uvedeno i ve velkém TP!

Vozidla osvobozená od daně
Mezi taková vozidla patří např. motorky. Takováto vozidla se v daňovém přiznání uvádět nemusejí. I v případě osvobozených vozidel se přiznání podává, ač je daňová povinnost nulová.
Mezi osvobozená vozidla patří auta s elektrickým nebo hybridním pohonem – ty se přiznání uvádějí, ale jejich daňová povinnost je nulová.