Stravné v roce 2018

Tuzemské stravné

Podle zákoníku práce nově přísluší zaměstnanci v podnikatelské sféře za každý den pracovní cesty stravné nejméně ve výši:

  • 78,00 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 119,00 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 hodin až 18 hodin,
  • 186,00 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zaměstnanci ve státní a příspěvkové sféře jsou na tom ještě o něco lépe. Za den pracovní cesty jim náleží stravné ve výši:

  • 78,00 – 93,00 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 119,00 – 143,00 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
  • 186,00 – 223,00 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

bab41d81c_profimedia_0034225657