MALÁ účetní jednotka

Jedná se o účetní jednotku, která má:
Netto aktiva do 100 mil korun
Obrat do 200 mil korun
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců do 50 zaměstnanců.

NESMÍ PŘEKROČIT 2 HODNOTY a není to mikro účetní jednotka – pak je to malá účetní jednotka

Pokud nemá účetní jednotka povinnost auditu, vykazuje:
Rozvahu ve zkráceném rozsahu
Výkaz zisku a ztráty
Přílohu v účetní závěrce
Nemusí sestavovat Přehled o peněžních tocích

Zveřejnění ve veřejných rejstřících:
Rozvaha (ve zkráceném rozsahu)
Příloha (ve zkráceném rozsahu)
Výkaz zisků a ztrát se zveřejňovat nemusí

650x315