MIKRO účetní jednotka

Jedná se o účetní jednotku, která má:
Netto aktiva do 9 mil korun
Obrat do 18 mil korun
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců do 10 zaměstnanců.

NESMÍ PŘEKROČIT 2 HODNOTY – pak je to mikro účetní jednotka

Pokud nemá účetní jednotka povinnost auditu, vykazuje:
Rozvahu ve zkráceném rozsahu
Výkaz zisku a ztráty
Přílohu v účetní závěrce
Nemusí sestavovat Přehled o peněžních tocích

Zveřejnění ve veřejných rejstřících:
Rozvaha (ve zkráceném rozsahu)
Příloha (ve zkráceném rozsahu)
Výkaz zisků a ztrát se zveřejňovat nemusí

650x315