Stravné v roce 2017

Tuzemské stravné

Podle zákoníku práce nově přísluší zaměstnanci v podnikatelské sféře za každý den pracovní cesty stravné nejméně ve výši:

  • 72 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 109 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 hodin až 18 hodin,
  • 171 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zaměstnanci ve státní a příspěvkové sféře jsou na tom ještě o něco lépe. Za den pracovní cesty jim náleží stravné ve výši:

  • 72 Kč až 86 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 109 Kč až 132 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
  • 171 Kč až 205 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

bab41d81c_profimedia_0034225657