EET – Evidovaná tržba

Evidovanou tržbou je platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a která zakládá rozhodný příjem. Jedná se o následující možnosti platby, která je uskutečněna prostřednictvím:

  • hotovosti
  • bezhotovostního převodu peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat
  • šeku
  • směnky
  • jiných forem, které mají charakter obdobný formám podle písmen a) až d), nebo
  • započtení kauce nebo obdobné jistoty složené některým ze způsobů platby podle písmen a) až e).

Evidovanou tržbou je také platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu, a je

  • určena k následnému čerpání nebo zúčtování, které zakládají rozhodný příjem, nebo
  • následným čerpáním nebo zúčtováním platby, která zakládá rozhodný příjem

Tato ustanovení budou aplikována v případě různých typů elektronických peněženek, čipových karet, kupónů, voucherů a jiných obdobných instrumentů, v rámci kterých dochází nejdříve k jejich „nabití“ a následně k čerpání kreditu, který byl takto nabit. Záměrem je, aby evidenci tržeb podléhaly obě tyto transakce.