Zálohy pro OSVČ od 1.1.2018

Zdravotní pojištění v roce 2018shutterstock_130138823
V roce 2017 byla povinna každá osoba samostatně výdělečně činná, jejíž podnikání bylo hlavní výdělečnou činností, platit minimální měsíční zálohu na zdravotní pojištění ve výši Kč 1 906,00 měsíčně.
Pro rok 2018 je stanovena minimální měsíční záloha ve výši Kč 2 024,00.
Zálohy jsou splatné vždy od prvního dne měsíce až do osmého dne následujícího měsíce. Tzn. že záloha na měsíc leden 2018 je splatná v období 1.1. – 8.2.2018. Jako den platby se bere den, kdy je částka připsána na účet zdravotní pojišťovny.

Sociální pojištění v roce 2018
Minimální výše záloh na sociální pojištění (pojistné na důchodové pojištění) pro podnikatele s hlavní výdělečnou činností pro rok 2017 byla Kč 2 061,00.

Od roku 2018 je minimální výše zálohy zvýšena na Kč 2 189,00.
(Tato nová minimální záloha platí až od měsíce, kdy byl nebo měl být podán Přehled o příjmech za rok 2017.)
Termíny plateb – za kalendářní měsíc se platí vždy od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Platí se ode dne zahájení hlavní samostatné výdělečné činnosti. Pozor – za den platby se bere den, kdy je částka připsána na účtu správy sociálního zabezpečení. Zálohu za duben 2018 můžete zaplatit v rozmezí od 1.5. – 20.5.2018.

Minimální výše záloh na sociální pojištění (pojistné na důchodové pojištění) pro podnikatele s vedlejší výdělečnou činností pro rok 2017 byla Kč 825,00.
Od roku 2018 je minimální výše zálohy zvýšena na Kč 876,00.
(pokud Váš vyměřovací základ za rok 2017 byl nižší než Kč 67 756,00, nevznikne povinnost platit minimální zálohy na pojistné)