Sankce – kontrolní hlášení

Sankce při nepodání kontrolního hlášení

Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu zákonná povinnost uhradit pokutu ve výši:
Podání dodatečně (bez vyzvání správce daně) – Kč 1 000,00
Podání v náhradní lhůtě na vyzvání správce daně – Kč 10 000,00
Nepodán Následného kontrolního hlášení (doplnění chybějících údajů, doplnění nejasností)  v náhradní lhůtě na vyzvání správce, nepodání vysvětlení nebo doplnění na základě výzvy správce– Kč 30 000,00
Nepodání v náhradní lhůtě řádného kontrolního hlášení – Kč 50 000,00

Správce daně bude vyzývat do 5 dnů od řádného termínu pro podání Kontrolního hlášení (a zde je už pokuta Kč 1 000,00).

Správce daně má zákonnou povinnost (nad rámec výše uvedeného) uložit pokutu až do Kč 500 000,00 tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní nepodáním kontrolního hlášení.