Kontrolní hlášení

Platí od 1.1.2016

Zavedením institutu kontrolního hlášení.
Kdo má povinnost podávat kontrolní hlášení?
Kontrolní hlášení podává každá osoba registrovaná k DPH v České republice, pokud v tzv. sledovaném období (tj. období, za které je povinnost podávat kontrolní hlášení) nastanou skutečnosti, které budou předmětem vykazování v kontrolním hlášení.
Nebude tak rozhodující, zda se bude jednat o tuzemský nebo zahraniční subjekt, ale pouze skutečnost zda se jedná osobu registrovanou k DPH v tuzemsku a zároveň zda nastaly skutečnosti, které jsou předmětem vykazování v kontrolním hlášení.

Kdy a jak často se bude kontrolní hlášení podávat?
Délka sledovaného období, za které bude povinnost podávat kontrolní hlášení, bude záviset na tom, zda je plátce daně fyzická či právnická osoba.
Plátce daně fyzická osoba (např. OSVČ) bude povinna podávat kontrolní hlášení za období a ve lhůtě, které budou odpovídat jejímu zdaňovacímu období. V případě plátce daně fyzické osoby s kvartálním zdaňovacím obdobím bude sledované období pro účely kontrolního hlášení tedy vždy daný kvartál, kde termín pro podání tohoto hlášení bude do 25. dne po skončení daného kvartálu.
Naproti tomu plátce daně právnická osoba(např. s.r.o. či a.s.) bude mít povinnost podávat kontrolní hlášení vždy za kalendářní měsíc, a to bez ohledu na její zdaňovací období, do 25. dne po skončení daného měsíce. Jinými slovy plátci daně právnické osoby s měsíčním i čtvrtletním zdaňovacím období budou mít povinnost podávat kontrolní hlášení vždy za kalendářní měsíc.

Pro právnické osoby – měsíční plátci DPH
Za každý měsíc kromě přiznání k DPH se podává i Kontrolní hlášení.
Termín pro podání Kontrolního hlášení je každý měsíc do 25. dne.

Pro právnické osoby – čtvrtletní plátci DPH
Přiznání k DPH se bude podává stále 1x za čtvrt roku (do 25.4., 25.7., 25.10. a 25.1.). Pokud chcete změnit období pro DPH na měsíční, dát vědět Vaší účetní včas – lze změnit na Přiznání k DPH za IV.Q. Jindy nelze!
Kontrolní hlášení se bude podávat každý měsíc! Termín pro podání Kontrolního hlášení je každý měsíc do 25. dne.

Pro fyzické osoby – měsíční plátci DPH
Za každý měsíc kromě přiznání k DPH se bude podávat i Kontrolní hlášení DPH.
Termín pro podání Kontrolního hlášení je každý měsíc do 25. dne.

Pro fyzické osoby – čtvrtletní plátci DPH
Zde se nebude konat povinnost podávat Kontrolní hlášení měsíčně, ale stejně jako Přiznání k DPH jen 1x za čtvrt roku.