Minimální mzda od 1.1.2018

Do 31.12.2017 byla stanovena výše minimální mzdy na Kč 11 000,00 hrubého.
Zaměstnavatel odváděl ze mzdy na zdravotní pojišťovnu Kč 1 485,00 (13,5% z hrubé mzdy) a na sociálním pojištění zaplatil z této hrubé mzdy Kč 3 465,00 (31,5% z hrubé mzdy).
Zaměstnanec to ve své mzdě pocítil srážkou na zdravotní pojištění ve výši 4,5%, což bylo Kč 495,00, a srážkou na sociální pojištění ve výši 6,5%, což bylo Kč 715,00.

Od 1.1.2018 se zvyšuje výše minimální mzdy na Kč 12 200,00.
Minimální hodinová mzda bude Kč 73,20.
Minimální měsíční odvody zaměstnavatele budou na zdravotní pojištění  Kč 1 647,00, na sociální pojištění Kč 3 843,00.
Zaměstnanci tedy bude z hrubé mzdy měsíčně sraženo na zdravotní pojištění Kč 549,00, na sociální pojištění Kč 793,00.