Podnikání – nejedná se o švarzsystém?

Každá OSVČ, která pracuje pro jednoho zákazníka, by si měla dát pozor, zda její činnost nebude posuzována jako samostatná výdělečná činnosti, ale bude mít činnost charakter zaměstnaneckého poměru.

Definice živnosti = živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem (viz Zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb., §2)

Základní pravidla pracovního poměru (na plný úvazek, na dohody apod. – vše dle zákoníku práce) jsou:

 • Je stanoven stupeň nadřízený vers. podřízený
 • Je stanovena pracovní doba
 • Práce se vykonává jen pro jednoho zaměstnavatele
 • Práce je vykonávána jménem zaměstnavatele
 • Práce je vykonávána na pracovních prostředcích zaměstnavatele
 • Pracovník má nárok na dovolenou, dostává náhradu za nemoc, za dovolenou

Pokud je práce stanovena na IČO a nejde o švarzsystém:

 • Je dobré mít smlouvu v písemné podobě
 • Nesmí být stanoven stupeň podřízenosti, nadřízenosti
 • Nesmí být stanoven časový rozvrh práce (práce od … do …)
 • Podnikatel si musí o svém pracovním čase rozhodovat sám
 • Pracuje ve svém pracovišti (provozovně)
 • Vykonává práci i pro jiné klienty
 • Využívá své pracovní prostředky
 • Má vlastní vizitky, vlastní kontakty (mail, telefonní číslo)
 • Není pravidelná fakturace ve stejných částkách (a to 12 x za rok)

Má podnikatel pocit, že se u něho jedná asi o „švarzsystém? – jak z toho ven

 • Mít smlouvu na jednotlivé zakázky, ne na dobu neurčitou.
 • Fakturovat v nepravidelné výši odměny, fakturace je vícekrát za rok, ne 12 x
 • Fakturovat práci i pro jiné zákazníky
 • Mít pronájem pracovního místa – podnikatel má pronajat nebytový prostor, který je vybaven pracovními prostředky (pronájem prostředků)
 • Vizitky – mít vlastní vizitku, kde bude dovětek „spolupracuji s firmou XYZ“
 • Stejný dovětek by měl být na konci každého dopisu či e-mailu.

 

Pokuty za švarzsystém
Pro zaměstnavatele – když se při kontrole zjistí, že firma provádí švarzsystém, jsou pokuty v rozmezí 250 tisíc až 10 milionů. Kromě toho se mu ještě mohou zpětně doměřit daně z mezd, odvody na sociální a zdravotní pojištění.
Pro pracovníka – pokuta do výše 100 tisíc korun.