Postup založení s.r.o.

Před návštěvou notáře mít připraveno:

 • Název společnosti
 • Sídlo společnosti
 • Předměty podnikání
 • Údaje o jednateli a společnících – jméno, příjmení, datum narození, bydliště
 • Výše základního kapitálu

K notáři s sebou vzít:

 • Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku (na www.justice.cz)

Jeho přílohy:

 • Notářský zápis o založení společnosti
 • Čestné prohlášení jednatele s ověřeným podpisem
 • Výpis z RT jednatele (pokud je v návrhu jeho místo narození a rodné příjmení, není nutno)
 • Souhlas vlastníka nemovitosti s ověřeným podpisem mladší 3 měsíců
 • Prohlášení správce vkladu
 • Potvrzení banky o splacení základního kapitálu
 • Výpis z živnostenského rejstříku
 • Čestné prohlášení jednatele
 • Prohlášení správce vkladu

 

Návštěva notáře

Mít s sebou – platný doklad totožnosti, hotovost, připravené listiny

 

Zajištění souhlasu vlastníka nemovitosti

Na souhlasu musí být uvedeno, že je vlastník nemovitosti zapsaný v Katastru nemovitostí č. LV, že souhlasí s tím, že tam bude mít dané s.r.o. sídlo. Na souhlasu musí být ověřený podpis vlastníka mladší 3 měsíců. Vlastník nemovitosti bude vyžadovat Notářský zápis o založení společnosti.

 

Návštěva Živnostenského úřadu

Mít s sebou:

 • Notářský zápis o založení společnosti
 • Souhlas vlastníka nemovitosti
 • Kč 1 000,00 na správní poplatek
 • Platný doklad totožnosti
 • Vydání Výpisu z Živnostenského rejstříku bude trvat minimálně týden

 

Banka

V době čekání stačí dojít do banky splatit základní kapitál. Banka bude chtít vidět Notářský zápis o založení společnosti a doklad totožnosti.

Splatí se základní kapitál a banka vydá Potvrzení o splacení.

 

Podat návrh na zápis do obchodního rejstříku – co mít v ruce

 • Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku
 • Notářský zápis o založení společnosti
 • Čestné prohlášení jednatele s ověřeným podpisem
 • Souhlas vlastníka nemovitosti s ověřeným podpisem
 • Prohlášení správce vkladu
 • Potvrzení banky o splacení základního kapitálu
 • Výpis z živnostenského rejstříku
 • Kč 6 000,00 na kolek na Návrh (udělat si kopii první strany návrhu).

 

Na podatelně přijmou, potvrdí kopii a počet příloh.

Pokud je vše v pořádku, měl by soud do pěti pracovních dnů společnost zapsat do obchodního rejstříku.

Pokud je něco špatně, soud vyzve k odstranění závad – chybí nějaká příloha, něco špatně vyplněno apod. – musí se chyby napravit a doplnit to správné.

Pak zápis do OR může trvat měsíc.

 

S výpisem z OR se zajde do banky, kde se složený základní kapitál může uvolnit na běžný účet.

 

Na adresu bydliště jednatele přijdou přístupové údaje k datové schránce společnosti.

 

Datovou schránce se pak lze přihlásit např. k daním na Finančním úřadu.