Platba daně z nemovitosti

Daň z nemovitých věcí je sloučena do jedné částky za všechny nemovité věci poplatníka, které se nachází na území příslušného kraje nebo hlavního města Prahy.

Nepřesáhne-li výše daně z nemovitých věcí částku Kč 5 000,00, je splatná celá daň najednou. Je-li daň vyšší než Kč 5 000,00, je splatná ve dvou splátkách, avšak poplatník ji může v uvedeném termínu zaplatit i najednou.

Dnem 2. června 2014 (termín je do 31.5., ale protože je to sobota, poslední termín je následující první pracovní den) končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2014.

Číslo účtu má předčíslí 7755.

Číslo účtu Vašeho finančního úřadu.