Příležitostné příjmy

Od roku 2014 se zvyšuje hranice pro osvobození u příležitostných příjmů fyzických osob na Kč 30 000,00 (v roce 2013 bylo Kč 20 000,00). Jedná se například o prodej ovoce a zeleniny ze své zahrádky, občasná výpomoc v kanceláři, příležitostný pronájem movitých věcí apod. Vždy by měly být ale tyto příjmy evidovány (pokladními doklady, smlouvou o dílo apod.)