Solidární (milionářská) daň – zaměstnanci i OSVČ

Solidární zvýšení daně = milionářská daň.1395662933-dollars.fdp_

Tento výraz se týká všech, kteří překročí určitou výši příjmu. Platí od roku 2013. Novým daňovým balíčkem je rozhodnuto o zrušení solidární daně k 31.12.2020.

Zaměstnanci
Možná úsměvné, ale může se týkat každého s vyšším platem, když dostane jednorázový finanční bonus a jeho měsíční plat v roce 2020 (hrubá mzda) překročil částku ve výši Kč 139 340,00.
Roční výše příjmu pro solidární daň je stanovena na 48-násobek průměrné mzdy (ta je Kč 34 835,00), která pro rok 2020 představila částku Kč 1 672 080,00.

Do výše příjmu se započítávají nejen bonusy, ale i benefity, které jsou předmětem daně z příjmu a to je např. 1% ze vstupní ceny auto používaného k soukromým účelům.

Podnikatelé
Tento roční strop – Kč 1 672 080,00, se týká i podnikatelů. Ti nevykazují měsíční příjmy jako zaměstnavatelé, ale uvádí až po skončení kalendářního roku svůj daňový základ. Takže se hranice pro solidární zvýšení daně netýká obratu (sumy příjmů), ale daňového základu (rozdíl příjmů a výdajů).

 Solidární daň se netýká příjmů z pronájmu a kapitálových příjmů.

Povinnost podat daňové přiznání
Zde se povinnost pro OSVČ nemění, každý rok jsou povinni podat daňové přiznání bez ohledu na výši jejich příjmů, resp. na výši daňového základu.

Změna nastává u zaměstnanců – ještě za rok 2014 si byli zaměstnanci povinni podat daňové přiznání sami.
Od 1.1.2015 se situace změnila a roční zúčtování záloh může udělat zaměstnanci zaměstnavatel (pokud není z jiného důvodu povinen si sám podávat DP). Pokud dosáhli na solidární zvýšení daně jen zálohově, tzn. jen v některém z měsíců roku 2020, ale jejich roční příjem je nižší než Kč 1 569 552, takže v ročním zúčtování na solidární daně nedosáhnou, si sami daňové přiznání podávat nemusí.

Jak rostl „strop“ příjmů (u zaměstnance – hrubá mzda, u podnikatele – daňový základ), od kterého se platí milionářská daň:
rok 2020 – Kč 1 672 080,00
rok 2019 – Kč 1 569 552,00
rok 2018 – Kč 1 438 992,00
rok 2017 – Kč 1 355 136,00
rok 2016 – Kč 1 296 288,00
rok 2015 – Kč 1 277 328,00
rok 2014 – Kč 1 245 216,00
rok 2013 – Kč 1 242 432,00