Dohoda o provedení práce – změny

Dohoda o provedení práce musí být vždy uzavřena písemně.

Výše zdanění

Do 31.12.2013 platilo u Dohod o provedení práce jasné pravidlo:

Dohoda do Kč 5 000,00 se danila srážkovou daní 15%

Dohoda od Kč 5 000,00 do Kč 10 000,00 se danila zálohovou daní 15%.

Od ledna 2014 se u Dohod o provedení práce mění hranice:

Danit srážkovou daní ve výši 15% se budou všechny dohody o provedení práce do výše Kč 10 000,00, pokud poplatník nepodepsal Prohlášení k dani. V tomto případě již zaměstnanec tento příjem nikde neuvádí.

Pokud poplatník podepsal Prohlášení k dani, tak pak se bude Dohoda o provedení práce danit zálohovou daní ve výši 15%. Po skončení kalendářního roku musí vydat zaměstnavatel zaměstnanci Potvrzení o příjmu a zaměstnanec si zahrne tyto odměny do svého daňového přiznání nebo mu zaměstnavatel sám vyhotoví Zúčtování daně ze mzdy.

Pokud je zaměstnanec na Dohodu o provedení práce odměněn více než Kč 10 000,00, je daněno vždy zálohovou daní ve výši 15%.

Limit je 300 hodin ročně

Poplatník (zaměstnanec) může Dohodu o provedení práce uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů, s každým na max. 300 hodin ročně. Horní výše hodinové odměny není nijak omezena.

Pojistné

Pokud nepřesáhne Dohoda o provedení práce výši Kč 10 000,00, neplatí ani zaměstnanec, ani zaměstnavatel z této odměny sociální ani zdravotní pojištění.

Pokud odměna z Dohody přesáhne výši Kč 10 000,00, musí se odvést nejen sociální a nemocenské pojištění, ale i zdravotní pojištění. Zaměstnavatel se musí, pokud již není, přihlásit na příslušnou Správu sociálního zabezpečení jako zaměstnavatel, a v termínu odvést pojistné. Totéž musí učinit k příslušné zdravotní pojišťovně.