Výdaje paušálem u OSVČ

Na konci roku se každý podnikatel rozhodne, zda použije skutečné výdaje nebo výdaje paušálem.

Záleží, jaký druh živnosti provozujeme:

  • Řemeslné živnosti – 80% – maximálně Kč 1,6 mil.
  • Jiné než řemeslné živnosti – 60% – živnosti volné, vázané, koncesované – maximálně Kč 1,2 mil.
  • Jiné podnikání (autorská práva, průmyslové vlastnictví aj.) – 40% – maximálně Kč 800 tisíc
  • Příjmy z pronájmu – 30% – maximálně Kč 600 tisíc

Každá sazba má své zastropení, limit výdaje se počítá z příjmů Kč 2 mil. I pokud by byly příjmy vyšší než 2 mil, tak je strop pro výdaje příjmy = Kč 2 mil.

Př. Příjem z podnikání za rok 2020 je Kč 1 500 000,00. Skutečné výdaje jsou malé, takže použiji výdaje paušálem. Pro mé podnikání se uplatňují ve výši 60% z příjmů.
Příjmy – Kč 1 500 000,00
Výdaje – 60% – Kč 900 000,00
Základ daně – Kč 600 000,00

Př. Příjem z podnikání za rok 2020 je Kč 3 000 000,00. Skutečné výdaje jsou malé, takže použiji výdaje paušálem. Pro mé podnikání se uplatňují ve výši 60% z příjmů.
Příjmy – Kč 3 000 000,00
Výdaje – 60% – Kč 1 200 000,00 (použije se 60% ze stropu příjmů, tj. z 2 milionů)
Základ daně – Kč 1 800 000,00