Kdy má podnikatelka nárok na mateřskou

Nárok na ni má žena – podnikatelka, která si dobrovolně platila nemocenské pojištění (není povinné, je dobrovolné). Nemocenské pojištění nelze doplatit zpětně.

Byla na nemocenském pojištění alespoň 270 dnů v posledních dvou letech.

A z oněch 270 dnů musí být účastna na nemocenské pojištění alespoň 180 dní v posledním roce před nástupem na mateřskou.

Mateřská dovolená dovolená trvá u jednoho dítě 28 týdnů (u vícerčat 37 týdnů)

Pokud ženy nesplní podmínky nemocenského pojištění (neplatily si nemocenské, byly dlouhodobě nezaměstnané) – nemají nárok na peněžitou pomoc mateřství (mateřskou). Rovnou začínají pobírat rodičovský příspěvek.

 

Výpočet mateřské – OSVČ

Vypočítává se z dobrovolně placeného nemocenského pojištění. Nelze si ho samovolně navýšit. Pokud by se navýšila platba na nemocenské pojištění, automaticky je navýšena záloha na sociální pojištění.

Př. – OSVČ si platila nemocenské (r. 2011) Kč 92,00, sociální pojištění si platila Kč 1807,00. V roce 2012 nastoupila na mateřskou. Denní výše mateřské je pak Kč 93,00. Měsíčně necelé Kč 3 000,00

Př. – OSVČ chce mít mateřskou Kč 12 000,00, tak by si musela měsíčně platit nemocenské Kč 400,00, ale i sociální pojištění – a to více než Kč 5 000,00

 

POZOR – pokud by OSVČ pobírala peněžitou pomoc v mateřství (28 týdnů) – nesmí po tu dobu podnikat, fakturovat svoji činnost!!

Řešení – podnikatelka bude mít zaměstnance, kteří za ni činnost vykonávají

Nebo se musí na tu dobu živnost přerušit.