Stravné v roce 2024Podle zákoníku práce nově přísluší zaměstnanci v podnikatelské sféře za každý den pracovní cesty stravné nejméně ve výši:

  • Kč 140,00, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • Kč 212,00, trvá-li pracovní cesta 12 hodin až 18 hodin,
  • Kč 333,00, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zaměstnanci ve státní a příspěvkové sféře jsou na tom ještě o něco lépe. Za den pracovní cesty jim náleží stravné ve výši:

  • Kč 140,00 – 166,00, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • Kč 212,00 – 256,00, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
  • Kč 333,00 – 398,00, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá (dále jen „bezplatné jídlo“), přísluší zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu
a) 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Stravné zaměstnanci vůbec nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá
a) 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,
b) 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.