OSVČ a paušální daň od 1.1.2024

Paušální daň byla zakotvena v zákoně o daních z příjmů s účinností od 1. 1. 2021. Tento institut přináší pro podnikatele možnost zjednodušení placení všech povinných odvodů státní správě a za určitých podmínek může dojít i k snížení těchto odvodů. Pokud tedy podnikatel splní podmínky dané zákonem o daních z příjmů, může se k paušální dani přihlásit a pak platí pouze jednu částku, která zahrnuje jak sociální a zdravotní pojištění, tak daň v jednom.

Od 1. 1. 2023 byla zavedena tři pásma paušální daně pro placení paušální daně, a to v závislosti na výši příjmů poplatníka a zatřízení do činnosti, kterou vykonává.

Součet uvádíme vždy rozepsaný na jednotlivé složky paušální daně v pořadí sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmů. Poplatník v paušálním režimu však vždy platí pouze jednu, a to výslednou částku paušální daně.

Pro rok 2024 bude paušální daň v jednotlivých pásmech následující:

  • 1. pásmo: 4 430 + 2 968 + 100 = 7 498 Kč
  • 2. pásmo: 8 191 + 3 591 + 4 963 = 16 745 Kč
  • 3. pásmo: 12 527 + 5 292 + 9 320 = 27 139 Kč