Zálohy pro OSVČ od 1.1.2024

Sociální pojištění v roce 2024
Minimální výše záloh na sociální pojištění (pojistné na důchodové pojištění) pro podnikatele s hlavní výdělečnou činností pro rok 2024 – Kč 3 852,00 (v roce 2023 byla Kč 2 944,00).
Díky konsolidačnímu balíčku došlo i u sociálního pojištění OSVČ k velkým změnám i z pohledu výše záloh. Měsíční záloha Kč 3 852,00 platí pro již podnikající osoby.
Pro nově vzniklé OSVČ (pokud nepodnikali v posledních 20-ti letech a podnikají méně než tři roky – podpora začínajících podnikatelů) je stanovena měsíční záloha pouze ve výši Kč 3 210,00.

Minimální výše záloh na sociální pojištění (pojistné na důchodové pojištění) pro podnikatele s vedlejší výdělečnou činností je pro rok 2024 je Kč 1 413,00 (v roce 2023 byla minimální výše zálohy Kč 1 178,00). Pokud Váš vyměřovací základ za rok 2023 je nižší než Kč 96 777,00, nevznikne povinnost platit minimální zálohy na pojistné.

Termíny plateb od 1.1.2024 – platí se záloha za daný měsíc. Tzn. že záloha za leden 2024 je splatná v termínu 1.-31.1.2024! Neplatí již dřívější pravidlo, že se minimální záloha zvedla až po podání Přehledu za předchozí rok. Musí se platit již od ledna 2024!!!

 

Zdravotní pojištění v roce 2024
V roce 2024 je povinna každá osoba samostatně výdělečně činná, jejíž podnikání je hlavní výdělečnou činností, platit minimální měsíční zálohu na zdravotní pojištění ve výši Kč 2 968,00 měsíčně (v roce 2023 bylo Kč 2 722,00).
Zálohy jsou splatné vždy od prvního dne měsíce až do osmého dne následujícího měsíce. Tzn. že záloha na měsíc leden 2024 je splatná v období 1.1. – 8.2.2024. Jako den platby se bere den, kdy je částka připsána na účet zdravotní pojišťovny.