Silniční daň r. 2022 – druh karoserie

V roce 2022 proběhla novela silniční daně a silniční daň se již netýká osobních automobilů a vybraných nákladních automobilů.
Předmětem silniční daně jsou tzv. zdanitelná vozidla, kterými se rozumí silniční vozidla kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrována v registru silničních vozidel v České republice. To znamená, že předmětem daně jsou pouze těžká nákladní vozidla. Jedná se o vozidla s maximální technicky přípustnou hmotností naloženého vozidla přesahující 3,5 tuny.

Pro účely silniční daně se při klasifikaci zdanitelných vozidel (jednotlivých kategorií, podkategorií a druhů karoserií) vychází z nařízení č. 2018/858, podle kterého jsou vozidla označena následujícím způsobem:
Kategorie N zahrnuje motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro přepravu zboží a dělí se na:

  • Kategorie N1: motorová vozidla a maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny (nejsou zdanitelným vozidlem)
  • Kategorie N2: motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun.
  • Kategorie N3: Motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 12 tun.

Karoserie vozidel kategorie N:
BA – nákladní automobil – vozidlo, které je konstruováno a vyrobeno výlučně nebo převážně pro přepravu zboží. Může rovněž táhnout přípojné vozidlo.
BB – skříňový automobil – nákladní automobil s prostorem pro řidiče i náklad v jednom celku
BC – tahač návěsu – tažné vozidlo, které je konstruováno a vyrobeno výlučně nebo převážně pro tažení návěsů 
BD – silniční tahač – tažné vozidlo, které je konstruováno a vyrobeno výlučně pro tažení jiných přípojných vozidel než návěsů
BE – lehký nákladní automobil – vozidlo s maximální hmotností nepřevyšující 3 500 kg, které nemá místa k sezení a nákladní prostor v jediném oddělení (nikdy nebude zdanitelným vozidlem, protože spadá do kategorie N1)
BX – podvozek s kabinou nebo kryt podvozku – neúplné vozidlo pouze s kabinou (úplnou nebo částečnou), podvozkovým rámem, hnací jednotkou a nápravami, které je určeno ke kompletaci karoserií podle potřeb dopravce (nikdy nebude zdanitelným vozidlem, protože není vedeno v registru silničních vozidel).

Karoserie vozidel kategorie O zahrnuje přípojná vozidla a dělí se na:

  • Kategorie O1: Přípojná vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 0,75 tuny (nejsou zdanitelným vozidlem)
  • Kategorie O2: přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 0,75 tuny, ale nepřevyšující 3,5 tuny (nejsou zdanitelným vozidlem)
  • Kategorii O3: přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 10 tun (nejsou zdanitelným vozidlem)
  • Kategorii O4: přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 10 tun