Zálohy pro OSVČ od 1.1.2023

Zdravotní pojištění v roce 2023
V roce 2023 je povinna každá osoba samostatně výdělečně činná, jejíž podnikání je hlavní výdělečnou činností, platit minimální měsíční zálohu na zdravotní pojištění ve výši Kč 2 722,00 měsíčně (v roce 2022 bylo Kč 2 627,00).
Zálohy jsou splatné vždy od prvního dne měsíce až do osmého dne následujícího měsíce. Tzn. že záloha na měsíc leden 2023 je splatná v období 1.1. – 8.2.2023. Jako den platby se bere den, kdy je částka připsána na účet zdravotní pojišťovny.

Sociální pojištění v roce 2023
Minimální výše záloh na sociální pojištění (pojistné na důchodové pojištění) pro podnikatele s hlavní výdělečnou činností pro rok 2023 – Kč 2 944,00 (v roce 2022 byla Kč 2 841,00). (Tato nová minimální záloha platí až od měsíce, kdy byl nebo měl být podán Přehled o příjmech za rok 2022.)
Termíny plateb od 1.1.2023 – platí se záloha za daný měsíc. Tzn. že záloha za leden 2023 je splatná v termínu 1.-31.1.2023!
Minimální výše záloh na sociální pojištění (pojistné na důchodové pojištění) pro podnikatele s vedlejší výdělečnou činností je pro rok 2023 je Kč 1 178,00 (v roce 2022 byla minimální výše zálohy Kč 1 137,00). Pokud Váš vyměřovací základ za rok 2022 je nižší než Kč 93 387,00, nevznikne povinnost platit minimální zálohy na pojistné.