Rozdíl mezi DPP a DPČ

Dohoda o provedení práce (DPP) – na max 300 hodin za rok. Hodinová odměna není stanovena.
Danit srážkovou daní ve výši 15% se budou všechny DPP do výše Kč 10 000,00, pokud poplatník nepodepsal Prohlášení k dani. V tomto případě již zaměstnanec tento příjem nikde neuvádí.
Pokud poplatník podepsal Prohlášení k dani, tak pak se bude Dohoda o provedení práce danit zálohovou daní ve výši 15%. Po skončení kalendářního roku musí vydat zaměstnavatel zaměstnanci Potvrzení o příjmu a zaměstnanec si zahrne tyto odměny do svého daňového přiznání.
Pokud je zaměstnanec na Dohodu o provedení práce odměněn více než Kč 10 000,00, je daněno vždy zálohovou daní ve výši 15%, pak se platí i sociální a zdravotní pojištění.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) – stanoví se počet hodin na průměrně 20 hodin týdně (průměr se počítá za rok, tj. za 52 týdnů).
Zdaňuje se daní ve výši 15%, z odměny nad Kč 2500,00 se platí pojistné (zdravotní i sociální). Maximální výše hodinové mzdy stanovena není, je ale stanovena minimální hodinová mzda, která v roce 2015 byla Kč 55,00, v roce 2016 je Kč 58,70.